MENU

 

 

PAUNAWA SA LAHAT NG BANTAY AT BISITA

 

ORAS NG PAGBISITA
ARAW
 MONDAY - FRIDAY
SATURDAY, SUNDAY AND HOLIDAYS
 
ORAS
 10:00 AM - 11:00 AM / 2:00 PM - 4:00 PM
10:00 AM - 12:00 AM / 2:00 PM - 6:00 PM

 

Karagdagan:

BAWAL DUMALAW ANG MGA BATA (12 Y/O AND BELOW)

BAWAL ANG BANTAY(18 Y/O AND BELOW)