MENU
Maaari ka bang makakuha ng COVID-19 mula sa bakuna? Maaari bang magkaroon ng COVID-19 pagkatapos magpabakuna?
Ano ang dapat gawin matapos mabakunahan? Paano ka makakatulong na maihinto ang pagkalat ng COVID-19 pagkatapos kong magpabakuna?
Alamin ang kasagutan sa mga katanungang ito kung paano maproprotektahan ang iyong sarili at pamilya mula sa COVID-19.
Sama sama tayo sa #BIDABakunation!